ใบสมัครโครงการ Delta Angel Fund for Startup
เงื่อนไขการสมัคร
1 เดี่ยว หรือ ทีม (ทีมละไม่เกิน 2 คน)
2 ส่งแนวคิดแผนงานโครงการโดย
2.1 จัดทำเป็นเนื้อหาแผนงานโครงการ ใน Power Point จำนวนไม่เกิน 10 สไลด์/ Word Document ไม่เกิน 3 หน้า
2.2 จัดทำ Clip VDO ความยาวไม่เกิน 5 นาที เพื่อแนะนำตนเองและโครงการ
3 ลงทะเบียนสมัครออนไลน์หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://angelfund.dip.go.th
4 จัดส่ง Clip VDO และแผนงานโครงการ ทาง E-Mail : angelfund2019@gmail.com โดยระบุรหัสการสมัคร (รหัสการสมัครจะได้รับหลังจากการสมัครเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วเท่านั้น)เพื่อนำรหัส Id ประกอบการแนบไฟล์

กรุณาระบุเลขบัตรประชาชนของหัวหน้าทีมเพื่อทำการสมัคร หรือตรวจสอบความสมบูรณ์ของการสมัคร
  (ผู้สมัครสามารถเป็นหัวหน้าทีมได้เพียงทีมเดียวเท่านั้น)
เลขบัตรประชาชนหัวหน้าทีม
 
 
สมัคร/ตรวจสอบ