Untitled Document

 

 

        กรุงเทพฯ 8 กุมภาพันธ์ 2561 – กรมส่งเสริมอตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอตสาหกรรม จับมอ บริษัท เดลต้า อิเล็คทรอนิคส์ (ประเทศไทย) สานต่อโครงการ “กองทุนนางฟ้า” มอบให้กับ StartUp เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน เพื่อสนับสนุนเงินลงทนลักษณะให้เปล่า 4 ล้านบาท ในการจัดตั้งธุรกิจสูงสุดรายละไมเกิน 500,000 บาท ภายใต้ 2 แนวคิด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีประหยัดพลังงานผ่านนวัตกรรมหรือเทคโนโลย AI อ่านต่อ
 
   
 
       

 

                กสอ.จับมือ เดลต้า เดินหน้า “กองทุนนางฟ้าปี 3” เล็งปั้น StartUp เพิ่ม อัดฉีดเงินให้เปล่า 4 ล้านบาท 8 กุมภาพันธ์ 2561 – กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม จับมือ บริษัท เดลต้า อิเล็คทรอนิคส์ (ประเทศไทย) สานต่อโครงการ “กองทุนนางฟ้า” มอบให้กับ StartUp เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน เพื่อสนับสนุนเงินลงทุนลักษณะให้เปล่า 4 ล้านบาท ในการจัดตั้งธุรกิจสูงสุดรายละไม่เกิน 500,000 บาท ภายใต้ 2 แนวคิด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีประหยัดพลังงานผ่านนวัตกรรมหรือเทคโนโลยี AI ลงทะเบียนสมัครออนไลน์หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://angelfund.dip.go.th ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2215 3313 และ 0 2216 5498 ต่อ 118 หรือE – mail : angelfund2561@gmail.com