คุณสมบัติผู้สมัคร​

              1. เดี่ยว หรือ ทีม (ทีมละไม่เกิน 2 คน)

              2. ส่งแนวคิดแผนงานโครงการ ดังนี้

                  2.1 จัดทำเป็นเนื้อหาแผนงานโครงการ ใน Power Point จำนวนไม่เกิน 10 สไลด์/ Word Document ไม่เกิน 3 หน้า

                  2.2 จัดทำ Clip VDO ความยาวไม่เกิน 5 นาที เพื่อแนะนำตนเองและโครงการ

 

สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ 

 

https://forms.gle/QCUhk3s9MpWV51Xy6